sağlık forumu

Şeker Hastalığı Neden Meydana Gelir ?Pankreasın yeterli ölçüde insülin ifraz edememesinden. Ancak, vü­cuttaki salgı bezleri arasındaki dengesizlikten ileri gelen birçok başka kompleks kimyasal faktörler de bulunmaktadır. Son yapılan bilimsel araştırmalar göstermiştir ki, birçok şeker hastalığı olan ki­şilerde insülin, kan akımında başka proteinlerle anormal bir şekil­le bağlı kalmakta ve böylece kan akımının tesirli olmasını önlemektedir.
Etiketler: